RING OSS - 019-277 76 53

Takläggare Örebro

RING OSS - 019-277 76 53

Takläggare

Vi lägger tak med tegel

Ingen vill ha läckande tak och det är vi medvetna om. Därför är vi måna om att alltid lägga trygga och säkra tak. Med trygga tak, menar vi tak som du kan lita på när det kommer till hållbarhet, så att du ska vara trygg med att taket håller mot allt slags väder och vind som bostaden blir utsatt för.

Bara tanken på att få ett tak som läcker in nederbörd, får det att rysa i den mest luttrade villaägaren, men vi som arbetar med detta, vet att det inte bara handlar om att ställa en hink under vattenläckan. När väl vattnet har börjat droppa in i huset, återstår stora renoveringar efter det. Allt som fukten har angripit, måste rivas ut, torka ut och sedan ersättas med nytt material. Då anser vi att det är bättre att lägga trygga och säkra tak ända från början.

Så bygger vi tak

När vi kommit överens med vår kund om att lägga tak, och vilka takmaterial som vår kund önskar sig bygger vi först själva konstruktionen för taket.

  • Takstolar. För att taket ska ligga på rätt sätt och nederbörden ska falla av, bygger vi först takstolar som hela taket ska vila på.
  • Takläkt och takpapp. Under takstolarna bygger vi med luftspalt, takläkt och isolering. När väl takstolarna är på plats bygger vi läkt och takpapp som håller fukten borta.
  • Lägga plåttak, tegeltak eller något annat material – när läkten och takpappen är på plats lägger vi sedan på det takmaterial som du önskar dig; plåttak, tegeltak, Shingeltak eller varför inte papptak?
  • Montera hängrännor och stuprör – när sedan yttertaket är på plats, monterar vi isolering, hängrännor och stuprör. har du en skorsten, bygger vi isolering kring den, så att inte fukten hittar in till den.

När vi arbetar med tak är säkerheten både för dig som får nytt tak, och för våra hantverkare som lägger taket, en prioritet. Därför monterar vi takstegar, taksteg, hängrännor, skorstenssteg, snörasskydd, med mera, så att du, om eller när du måste upp på taket, kan arbeta tryggt där.

Vi renoverar även tak

Som takläggare får vi frågan från många av våra kunder om vi även kan renovera tak, och det gör vi också. Du som är privatperson kan alltid dra av för ROT-avdraget på din inkomstskatt. Det sänker arbetskostnaderna för din takomläggning, takrenovering eller taktvätt. 

Ta gärna kontakt och ställ alla dina frågor till oss!